2010. szeptember 25., szombat

Az egó játszótere: a hatalom

Október 1-én jelenik meg az Ezo tér magazin következő száma, amely a hatalom témakörét tárgyalja. Kiderül, hogy mi az, ami érdekes és megfontolásra érdemes a hatalommal kapcsolatban, illetve az is, hogy miként és miért érdemes a személyes hatalmaddal törődnöd. Célunk, hogy a magazin végére érve szeretettel tudd kézbe venni az életed, ne félj a saját hatalmadtól - és többé másétól sem.

Itt most Barabás Erika asztrológusnak, a magazin egyik kedvelt szerzőjének írását olvashatod a témáról (Erika a magazinban majd egy másik oldalról is megvilágítja a hatalom témakörét).

A hatalmi törekvések, az irányítás, a vezetés bárkivel és bármivel kapcsolatban a hagyományos nyugati asztrológia analogikus rendszerében az Oroszlán jegyéhez tartozik, amelynek uralkodó bolygója a Nap.

A karma asztrológia azt is megvizsgálja, hogy életünkben a befolyással, irányítással összefüggő problémáknak vagy éppen sikerélményeknek milyen reinkarnációs mozgatórugói vannak, vagyis korábbi földi életeink során volt-e valamiféle gondunk a hatalom gyakorlásával.

Az Univerzumban minden hierarchikus rendben zajlik egyelőre - a már sokat emlegetett Vízöntő kor küszöbére érve azonban egyre inkább az egyenlőség-testvériség eszméje itatja majd át az emberiség kollektív szellemét, azonban ez lassú folyamat.Ű

A jelenleg működő hierarchikus rendben addig is mindannyiunknak meg kell találnunk megfelelő helyünket. Alá-fölérendeltségi viszonyban működünk a családban, a munkahelyen és a társadalomban - nyilvánvaló például, hogy egy famílián belül az erős, határozott, anyagi biztonságot teremtő édesapa az irányító fél, és nem a kiszolgáltatott gyermek, a munkahelyen a legfelsőbb vezető és az alkalmazottak viszonyában is egyértelmű, ki helyezkedik el magasabban a vállalatot működtető ranglétrán stb.

Elérkezik azonban az idő földünkön, amikor az alá-fölérendeltségi viszony kiegyenlítődik, és az emberek egymás mellé helyezkedve, egyenrangú partnerekként élnek majd. Az ehhez vezető ösvényen már most is haladunk, és fontos lenne tudatosan igyekeznünk, hogy minél hamarabb érkezzen el ez az idő - vagyis a saját életünkben jelenlévő viszonyokban meg kell tanulnunk megteremteni a harmóniát.

A születési horoszkópban vannak olyan konkrét jelzések, amelyek bizonyos értelemben kapcsolódnak az Oroszlán jegyéhez és a Naphoz, s arra utalnak, hogy a szülött korábbi életeiben magasrangú személy volt, vagyis akár társadalmi, akár politikai, akár vallási értelemben hatalommal bírt, s az elemzés során azt is meg lehet állapítani, hogyan bánt az illető a rendelkezésére álló hatalommal. Visszaélések esetén a jelenlegi életben nagyon sok olyan kihívással kell szembenéznie a szülöttnek, amelyek valamilyen formában az alárendeltséggel vagy alárendelődéssel, illetve egy bizonyos közösségbe való beilleszkedési nehézségekkel függnek össze, tehát ha életünkben ilyen jellegű gondjaink adódnak, horoszkópelemzés nélkül is gyanítani lehet, hogy korábbi életeinkben így vagy úgy visszaéltünk mások felett gyakorolt hatalmunkkal. A karma asztrológia az ezzel összefüggő jelzéseket „uralkodói karmának” nevezi.

Ismerek egy nagyon kedves hölgyet - ő egyébként ezoterikus területen dolgozik -, akinek ezeket a bizonyos jelzéseket láttam a horoszkópjában, meg is beszéltem vele az ebből adódó életfeladatokat, s ő elgondolkodva azt mondta, hogy fiatalkorától kezdve érezte, hogy ő különbözik társaitól, nem tartotta magát velük egyenragúnak. Nagyon sokáig úgy járt az utcán, hogy el sem tudta volna képzelni, hogy kikerüljön másokat, magától értetődőnek tekintette, hogy a vele szemben vagy mellette közlekedő embertársai előzékenyen ki fogják őt kerülni, nem neki kell ezt megtennie. Felnőttkorában, sok-sok tanulás után ébredt rá, hogy ennek nem kellett volna ilyen egyértelműnek lennie a számára.

Az uralkodói karmával született egyén már kisgyermekkorában karizmatikus kisugárzással rendelkezik, megjelenése figyelemreméltó, általában a társaság középpontja, s külseje, testtartása, modora is valamiképpen „fejedelmi”, hiszen a korábbi inkarnációk során ezek az adottságok már kialakultak. Kivételezett figyelmet követel magának, és mindenben első akar lenni, elsősorban saját érdekeire figyel, s azokhoz igazítja másokéit. Jelenlegi életében azonban sorsa útjai előbb-utóbb akár a családban, akár a munkahelyen a közösségbe való beilleszkedésre, az egyenjogúságra, a köz érdekében végzett tevékenységekre irányulnak.

Amíg a szülött kiválasztottként, felsőbbrendű személyként tekint magára, és emiatt nem képes együttműködő, alkotó módon részt venni egy csoportban, csapatban, vagy családja életében, egyre több kudarc fogja érni, egészen addig, amíg meg nem tanulja, hogy ő is egy a sok közül, s a mindenek feletti - akár zsarnoki attitűddel párosult - önérvényesítés nem hoz megfelelő eredményeket, inkább kudarcokhoz vezet.

Az ezoterikus szakmában nagyon sok olyan ember dolgozik, akiknek uralkodói karmája van, hiszen éppen ez az a terület, ahol - a spiritualitás iránti érdeklődés megsokszorozódása miatt - lehetőségük van arra, hogy valamilyen módon hatékonyan dolgozhassanak az emberek életének megsegítéséért. Azonban e területen nagyfokú óvatosság szükséges! A lelkileg kiszolgáltatott, reményvesztett emberekben feltétlenül tudatosítani kell, hogy az életük irányítása feletti hatalom a saját kezükben van, nem engedhetik azt át az ezoterikus segítőnek, vagyis nem válhatnak általa irányítottá, hiszen a hatalom gyakorlása komoly felelősséget jelent és saját életünkért magunk vagyunk felelősek, a segítők pusztán támogathatnak, de nem uralkodhatnak döntéseink felett.

Az imént említett ezoterikus hölgy közösségi munkát végez, vagyis mások életének harmonizálásáért fáradozik, előadásokat tart, dokumentációkat ír, tehát sok emberre van hatással munkája által, s az őt körülvevő spirituális közösségbe tudatosan igyekszik beilleszkedni, figyelembe véve az érdekegyeztetést.

A jelenkorban, hierarchikus világunkban a hatalmi törekvések célja általában az, hogy az ember biztonságban érezze magát, mert sokan úgy gondolják: ha ők irányítanak, befolyásolnak másokat, vagy bizonyos helyzeteket, akkor ők maguk nem válhatnak áldozatokká, vagyis hatalmi törekvéseik célja, hogy biztonságban érezzék magukat. Kérdés, hogy e törekvéseknek hány embertársuk esik áldozatul.

Meg kell tehát tanulnunk, hogy ne másokat szolgáltassunk ki magunknak annak érdekében, hogy mi ne váljunk kiszolgáltatottá. El kell döntenünk, hogy a rendelkezésünkre álló hatalommal visszaélünk-e, avagy elősegítjük általa a kiegyenlítődést, a harmóniát minden életterületen.

Barabás Erika
asztrológus
(+36 70) 368 7867

Ízelítő az októberi számból:

Hatalom kurzus
Légy a saját életed bölcs királya!

Ha sosem akarsz hatalommal rendelkezni…
akkor sem tudsz elzárkózni előle: mindenféleképpen hatalommal bírsz. De mi, vagy ki fölött van hatalmad valójában?

Ha hatalmat akarsz gyakorolni…
csak akkor érhetsz el eredményeket, ha elengeded az uralásukra, irányításukra tett erőfeszítést. Egy paradox módszer: az elengedés művészete.

Mágia, varázslat – hatalom
Egyszerre riasztó és vonzó! Aki ismeri a Varázslatot, nem fél, mert meg tudja magát adni az ismeretlennek, és az abból kibomló csodának. Aki ismeri a Varázslatot, tudja, hogy ő a saját élete ura/úrnője, és nem függ senkitől. Miért félnek mégis annyian a mágiától és a varázserőtől?

Tényleg erős, aki erőszakos?
Minden ember, aki megszületik a Földre, magával hoz egyfajta belső erőt, ami azonban képes átalakulni erőszakká. Aki erőszakos, valójában híján van a belső erőnek, mert az erőszak mindig a gyengeség jele. Hogyan kezeljük az agresszív embert, és mit tehet maga az agresszív?

Nőnek lenni hatalom
A nőiség ereje a női minőségek elfogadásában és megélésében teljesedik ki. A női lét felosztható négy jól elkülöníthető korszakra: a leányra, a szeretőre, az anyára és a banyára. Mindegyik más hatalommal bír – ismerd meg őket!

A körülötted lévők éppolyan tanácsadók, mint a hadvezéreké
Egy cseppet sem mindegy, hogy hisznek-e a fejlődésedben vagy sem.
Te kiket engedsz az életedbe?

Ajándékok, amelyek októberben is rád várnak:
Havi gyakorlatsor + Munkafüzet + Meditáció

(Az Ezo tért kérd október 1-től az újságárustól!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése